Ormar och arbetssituationer.

Förutom på bloggen ovan så lägger jag in ormbilder löpande här. Även bilder från sanering och besiktningar gällande huggorm, snok och hasselsnok. Klicka på bild för förstoring.

Tillbaka>

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Huggormsögon. Bärnstensfärgade vertikla ögon på en huggormshona.

Hasselsnoksögon och huvud. Även här bärnstensfärgade ögon fast med runda pupiller på en hasselsnok.

Snokögon och huvud. Här skiljer sig ögonen på snok både till färg och form vid jämförelsevis med huggorm. Distinktion även mellan vattensnok och hasselsnok.  

Ibland har man den förmånen att få se hasselsnok i jobbet. Inte ofta men då och då. Här flyttades ett par juvenila hasselsnokar från insidan av ett hus.

Hasselsnok

Hasselsnok och huggorm. Hittas ibland inom i ett och samma habitat. Kommer då och då till kunder som tror sig ha problem med huggorm, som i själva verket är hassesnok.

 1