Våra tjänster som vi erbjuder

 • Infångande av ormar på tomt och markOrmbesiktning av fastighet
 • Sanering av orm inomhus och utomhus
 • Installering av ormskydd runt tomt och fastigheter
 • Ormsäkring av fastighet
 • Orm i väggar och paneler
 • Orm på vindar och i källare
 • Ormproblematik på skolor och förskolor
 • Försäkringsärenden
 • Besiktningar och riskbedömningar
 • Konsultation och rådgivning
 • Sanering av sork och möss
 • Akutåtgärder av olika slag
 • Exotiska/importerade ormar som är på rymmen
 • Åker över hela Sverige och Norge på uppdrag 

 

 

Tillbaka