Ormsanering

I de flesta fall så behöver man utföra en besiktning på plats för att avgöra vilken saneringsmetod som ska användas. Det är dock inte alltid man kommer fram till att en sanering behövs, utan att en annan åtgärd är aktuell i stället.

 

Ormsaneringsmetoder kan delas in i två huvudgrupper

 

1. Manuell enklare sanering. Tex med manuella redskap så som ormkrok, tång, händer. Infångning och flytta av orm. Detta kan man ibland göra själv, dock inte alltid.

2. Omfattande sanering. Detta kräver specialkunskap och utrustning anpassad för området, var och när detta ska användas är inte självklart utan är beroende på plats och problemets natur.

 

Saneringsmetoder som vi på Huggormssanering använder eller kan använda

 

1. Manuell.

2. Gaser. Kolmonoxid, Koldioxid, Adrenalin, Aerosol mixture.

3. Värmebehandling, neurotoxiner.

4. Fällor och fångstmattor.

5. Förebyggande och rådgivning. I de fall det går, vi är restriktiva med att ge råd och utlåtanden av något vi ej sett då det kan bli fel råd baserat på spekulationer och detta kan förvärra situationen samt felbedömning görs. 

6. Kombinationssanering, vilken metod eller metoder som är lämpligast avgörs på plats.

7. Installation av ormskydd alternativ barriär. Exemplevis El slinga runt tomt på marken, s k elstängsel, "snake och rodent de-fence" system.

Finns även några andra alternativ men som numera används väldigt sällan.